صفحه اصلی حدیث حدیث تصویری

حدیث تصویری

هئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارتهئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارتهئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارتهئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارتهئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارت

هئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارت

هئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارت

هئيت جوانان حضرت علي اکبر(ع)شهرک فرارت

درباره ما

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وبسایت هيئت جوانان حضرت علي اکبر(ع) شهرک فرارت (شهرستان شهریار) خوش آمديد.
شماره پیامک هیئت:10009122204665

لوگوی هئیت جوانان حضرت علی اکبر(ع) شهر وحیدیه شهرک فرارت

پیوندها

شماره حساب هیئت

شماره حساب بانک تجارت

شماره حساب: 190068331 بانک تجارت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR410180000000000190068331
نام شعبه: شعبه شهرقدس
کد شعبه:782

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب: 4265231230بانک ملت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه اندیشه
کد شعبه:88225

شماره حساب بانک ملی

شماره حساب: 0340958864003بانک ملی
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

کد شعبه:2355