صفحه اصلی مقالات و مطالب کتابخانه قرآن متن کامل قرآن کریم بصورت Text

متن کامل قرآن کریم بصورت Text

 

مجموع سوره ها/ 114
شماره سوره آيات جزء صفحه محل نزول دريافت
1 فاتحه 7 1 1 مكه
2 بقره 286 1 2 مدينه
3 آل عمران 200 3 50 مدينه
4 نساء 176 4 77 مدينه
5 مائده 120 6 106 مدينه
6 انعام 165 7 128 مكه
7 اعراف 206 8 151 مكه
8 انفال 75 9 177 مدينه
9 توبه 129 10 187 مدينه
10 يونس 109 11 208 مكه
11 هود 123 11 221 مكه
12 يوسف 111 12 235 مكه
13 رعد 43 13 249 مدينه
14 ابراهيم 52 13 255 مكه
15 حجر 99 14 262 مكه
16 نحل 128 14 267 مكه
17 اسراء 111 15 282 مكه
18 كهف 110 15 293 مكه
19 مريم 98 16 305 مكه
20 طه 135 16 312 مكه
21 انبياء 112 17 322 مكه
22 حج 78 17 332 مدينه
23 مؤمنون 118 18 342 مكه
24 نور 64 18 350 مدينه
25 فرقان 77 18 359 مكه
26 شعراء 227 19 367 مكه
27 نمل 93 19 377 مكه
28 قصص 88 20 385 مكه
29 عنكبوت 69 20 396 مكه
30 روم 60 21 404 مكه
31 لقمان 34 21 411 مكه
32 سجده 30 21 415 مكه
33 احزاب 73 21 418 مدينه
34 سبأ 54 22 428 مكه
35 فاطر 45 22 434 مكه
36 يس 83 22 440 مكه
37 صافات 182 23 446 مكه
38 ص 88 23 453 مكه
39 زمر 75 23 458 مكه
40 غافر 85 24 467 مكه
41 فصلت 54 24 477 مكه
42 شورى 53 25 483 مكه
43 زخرف 89 25 489 مكه
44 دخان 59 25 496 مكه
45 جاثيه 37 25 499 مكه
46 احقاف 35 26 502 مكه
47 محمد 38 26 507 مدينه
48 فتح 29 26 511 مدينه
49 حجرات 18 26 515 مدينه
50 ق 45 26 518 مكه
51 ذاريات 60 26 520 مكه
52 طور 49 27 523 مكه
53 نجم 62 27 526 مكه
54 قمر 55 27 528 مكه
55 رحمن 78 27 531 مدينه
56 واقعه 96 27 534 مكه
57 حديد 29 27 537 مدينه
58 مجادله 22 28 542 مدينه
59 حشر 24 28 545 مدينه
60 ممتحنه 13 28 549 مدينه
61 صف 14 28 551 مدينه
62 جمعه 11 28 553 مدينه
63 منافقون 11 28 554 مدينه
64 تغابن 18 28 556 مدينه
65 طلاق 12 28 558 مدينه
66 تحريم 12 28 560 مدينه
67 ملك 30 29 562 مكه
68 قلم 52 29 564 مكه
69 حاقه 52 29 566 مكه
70 معارج 44 29 568 مكه
71 نوح 28 29 570 مكه
72 جن 28 29 572 مكه
73 مزمل 20 29 574 مكه
74 مدثر 56 29 575 مكه
75 قيامه 40 29 577 مكه
76 انسان 31 29 578 مدينه
77 مرسلات 50 29 580 مكه
78 نبأ 40 30 582 مكه
79 نازعات 46 30 583 مكه
80 عبس 42 30 585 مكه
81 تكوير 29 30 586 مكه
82 انفطار 19 30 587 مكه
83 مطففين 36 30 587 مكه
84 انشقاق 25 30 589 مكه
85 بروج 22 30 590 مكه
86 طارق 17 30 591 مكه
87 اعلى 19 30 591 مكه
88 غاشيه 26 30 592 مكه
89 فجر 30 30 593 مكه
90 بلد 20 30 594 مكه
91 شمس 15 30 595 مكه
92 ليل 21 30 595 مكه
93 ضحى 11 30 596 مكه
94 شرح 8 30 596 مكه
95 تين 8 30 597 مكه
96 علق 19 30 597 مكه
97 قدر 5 30 598 مكه
98 بينه 8 30 598 مدينه
99 زلزله 8 30 599 مدينه
100 عاديات 11 30 599 مكه
101 قارعه 11 30 600 مكه
102 تكاثر 8 30 600 مكه
103 عصر 3 30 601 مكه
104 همزه 9 30 601 مكه
105 فيل 5 30 601 مكه
106 قريش 4 30 602 مكه
107 ماعون 7 30 602 مكه
108 كوثر 3 30 602 مكه
109 كافرون 6 30 603 مكه
110 نصر 3 30 603 مدينه
111 مسد 5 30 603 مكه
112 اخلاص 4 30 604 مكه
113 فلق 5 30 604 مكه
114 ناس 6 30 604 مكه

درباره ما

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وبسایت هيئت جوانان حضرت علي اکبر(ع) شهرک فرارت (شهرستان شهریار) خوش آمديد.
شماره پیامک هیئت:10009122204665

لوگوی هئیت جوانان حضرت علی اکبر(ع) شهر وحیدیه شهرک فرارت

پیوندها

شماره حساب هیئت

شماره حساب بانک تجارت

شماره حساب: 190068331 بانک تجارت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR410180000000000190068331
نام شعبه: شعبه شهرقدس
کد شعبه:782

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب: 4265231230بانک ملت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه اندیشه
کد شعبه:88225

شماره حساب بانک ملی

شماره حساب: 0340958864003بانک ملی
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

کد شعبه:2355