صفحه اصلی مقالات و مطالب کتابخانه قرآن متن قرآن کريم + PDF

متن قرآن کريم + PDF

متن قرآن کريم

شماره نام سوره شماره صفحه PDF محل نزول
1 فاتحه 1 Pdf مکه
2 بقره 2 Pdf مدينه
3 آل عمران 50 Pdf مدينه
4 نساء 77 Pdf مدينه
5 مائده 106 Pdf مدينه
6 انعام 128 Pdf مکه
7 اعراف 151 Pdf مکه
8 انفال 177 Pdf مدينه
9 توبه 187 Pdf مدينه
10 يونس 208 Pdf مکه
11 هود 221 Pdf مکه
12 يوسف 235 Pdf مکه
13 رعد 249 Pdf مدينه
14 ابراهيم 255 Pdf مکه
15 حجر 262 Pdf مکه
16 نحل 267 Pdf مکه
17 اسراء 282 Pdf مکه
18 كهف 293 Pdf مکه
19 مريم 305 Pdf مکه
20 طه 312 Pdf مکه
21 انبياء 322 Pdf مکه
22 الحج 332 Pdf مدينه
23 مؤمنون 342 Pdf مکه
24 نور 350 Pdf مدينه
25 فرقان 359 Pdf مکه
26 شعراء 367 Pdf مکه
27 نمل 377 Pdf مکه
28 قصص 385 Pdf مکه
29 عنكبوت 396 Pdf مکه
30 روم 404 Pdf مکه
31 لقمان 411 Pdf مکه
32 سجده 415 Pdf مکه
33 احزاب 418 Pdf مدينه
34 سبأ 428 Pdf مکه
35 فاطر 434 Pdf مکه
36 يس 440 Pdf مکه
37 صافات 446 Pdf مکه
38 ص 453 Pdf مکه
39 زمر 458 Pdf مکه
40 غافر 467 Pdf مکه
41 فصّلت 477 Pdf مکه
42 شورى 483 Pdf مکه
43 زخرف 489 Pdf مکه
44 دخان 496 Pdf مکه
45 جاثية 499 Pdf مکه
46 احقاف 502 Pdf مکه
47 محمّد 507 Pdf مدينه
48 فتح 511 Pdf مدينه
49 حجرات 515 Pdf مدينه
50 ق 518 Pdf مکه
51 ذاريات 520 Pdf مکه
52 طور 523 Pdf مکه
53 نجم 526 Pdf مکه
54 قمر 528 Pdf مکه
55 الرحمن 531 Pdf مدينه
56 واقعه 534 Pdf مکه
57 حديد 537 Pdf مدينه
58 مجادله 542 Pdf مدينه
59 حشر 545 Pdf مدينه
60 ممتحنه 549 Pdf مدينه
61 صفّ 551 Pdf مدينه
62 جمعه 553 Pdf مدينه
63 منافقون 554 Pdf مدينه
64 تغابن 556 Pdf مدينه
65 طلاق 558 Pdf مدينه
66 تحريم 560 Pdf مدينه
67 ملك 562 Pdf مکه
68 قلم 564 Pdf مکه
69 حاقة 566 Pdf مکه
70 معارج 568 Pdf مکه
71 نوح 570 Pdf مکه
72 جن 572 Pdf مکه
73 مزمّل 574 Pdf مکه
74 مدّثر 575 Pdf مکه
75 قيامت 577 Pdf مکه
76 انسان 578 Pdf مدينه
77 مرسلات 580 Pdf مکه
78 نبأ 582 Pdf مکه
79 نازعات 583 Pdf مکه
80 عبس 585 Pdf مکه
81 تكوير 586 Pdf مکه
82 انفطار 587 Pdf مکه
83 مطفّفين 587 Pdf مکه
84 انشقاق 589 Pdf مکه
85 بروج 590 Pdf مکه
86 طارق 591 Pdf مکه
87 اعلى 591 Pdf مکه
88 غاشيه 592 Pdf مکه
89 فجر 593 Pdf مکه
90 بلد 594 Pdf مکه
91 شمس 595 Pdf مکه
92 ليل 595 Pdf مکه
93 ضحى 596 Pdf مکه
94 شرح 596 Pdf مکه
95 تين 597 Pdf مکه
96 علق 597 Pdf مکه
97 قدر 598 Pdf مکه
98 بيّنه 598 Pdf مدينه
99 زلزله 599 Pdf مدينه
100 عاديات 599 Pdf مکه
101 قارعه 600 Pdf مکه
102 تكاثر 600 Pdf مکه
103 عصر 601 Pdf مکه
104 همزه 601 Pdf مکه
105 فيل 601 Pdf مکه
106 قريش 602 Pdf مکه
107 ماعون 602 Pdf مکه
108 كوثر 602 Pdf مکه
109 كافرون 603 Pdf مکه
110 نصر 603 Pdf مدينه
111 مسد 603 Pdf مکه
112 اخلاص 604 Pdf مکه
113 فلق 604 Pdf مکه
114 ناس 604 Pdf مکه

درباره ما

با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وبسایت هيئت جوانان حضرت علي اکبر(ع) شهرک فرارت (شهرستان شهریار) خوش آمديد.
شماره پیامک هیئت:10009122204665

لوگوی هئیت جوانان حضرت علی اکبر(ع) شهر وحیدیه شهرک فرارت

پیوندها

شماره حساب هیئت

شماره حساب بانک تجارت

شماره حساب: 190068331 بانک تجارت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR410180000000000190068331
نام شعبه: شعبه شهرقدس
کد شعبه:782

شماره حساب بانک ملت

شماره حساب: 4265231230بانک ملت
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه اندیشه
کد شعبه:88225

شماره حساب بانک ملی

شماره حساب: 0340958864003بانک ملی
نام صاحب حساب: هیئت جوانان حضرت علی اکبر(ع)فرارت
سیستم واریزی شبا:

IR34012001000000494856265
نام شعبه: شعبه آموزش و پرورش شهرستان شهریار

کد شعبه:2355